Aktiviteter

Anmälan

UMSE arrangerar föreläsningar, utflykter, studiecirklar och mycket annat. Men under ht 2020 0ch vt 2021 har i huvudsak verksamhet skett/sker med digitala föreläsningar. För detta har ingen anmälan via Mina Aktiviteter krävs. Se Aktuellt och Program i menyn på hemsidan. Men till hösten 2021 hoppas vi kunna återkomma med mera reguljär verksamhet, fysiska träffar, föreläsningar och föreläsningsserier i aulan, cirklar mm. Och fredagsfika förstås! Det hoppas vi på!  Då blir det i aktuella fall åter behov av anmälan och specifika avgifter.

Till dess, ha en skön vår och sommar!