Aktiviteter

Anmälan

UMSE arrangerar föreläsningar, utflykter, studiecirklar och mycket annat. Här under ser du alla aktiviteter. Klicka på aktivitetens namn för att läsa mer eller anmäla er.

Inga aktiviteter eller artiklar hittade

Inställda aktiviteter

Som ett led i försiktighetsprincipen gällande publika arrangemang i influensatider ställs följande aktiviteter in.

Föreläsning fredag 13/3, Luftskeppet Italias Nordpolsfärd. Förläggs möjligen till ny tidpunkt senare i vår.

Temadagen fredag 27/3, Skogen – en ekonomisk och social tillgång. Flyttas troligen till hösten 2020.

Följande, ej avslutade aktiviteter, ställs in tills vidare:

Italiens historia, arkitektur och konst/opera

Landskapet som genre i konsten

Klassisk musik och opera