Bli medlem

Bli medlem

Medlemsavgiften är 200 kr vilket gäller för ett kalenderår. Inbetalas på bankgiro 5312-2024.
Bli medlem här (länk till extern sida)

Du kan även betala medlemsavgiften med nedanstående bankgiro-blankett.

För allmänna medlemsfrågor (verksamhet, villkor mm) kontakta vår medlemsansvariga Cathrina Strandberg, e-post cathrina.strandberg@gmail.com , tel 070-699 5687

För frågor rörande inbetalning av medlemsavgift, kursavgifter och andra ekonomiska frågor, kontakta vår kassör, Carin Bergman, e-post carin.bergman@telia.com , tel 070-353 6520