Anmälningsinformation

Så här anmäler du dig

Anmälan sker i första hand via hemsidan www.umse.nu/aktiviteter. Där kan du klicka dig fram till den/de aktiviteter du önskar anmäla dig till.  Anmälan genererar ett automatsvar med information av inbetalning av avgift för de aktiviteter som är avgiftsbelagda. Du kan också via hemsidan/Mina Aktiviteter följa platsantal och antagning eller eventuell reservplats.

Behöver du hjälp med din anmälan?

Maila då din anmälan till medlemsansvarig cathrina.strandberg@gmail.com Ange namn, personnummer och gärna telefonnummer så att vi hittar rätt person i medlemsregistret.

Har du inte tillgång till dator eller mail?

Då finns möjlighet till viss telefonservice,
framförallt under vecka 4.
Tider: 25-27 januari, kl 09:00-10:00 på
072-711 21 23, Cathrina Strandberg
(e-post: cathrina.strandberg@gmail.com) och
kl 10:00-11:00 på 070-361 32 27, Margareta Ling
(e-post: tillmargaretaling@gmail.com).
Obs! Anmälningar är bindande!