Anmälningsinformation

Så här anmäler du dig

Anmälan sker i första hand via hemsidan www.umse.nu/aktiviteter. Där kan du klicka dig fram till den/de aktiviteter du önskar anmäla dig till.  Anmälan genererar ett automatsvar med information av inbetalning av avgift för de aktiviteter som är avgiftsbelagda. Du kan också via hemsidan/Mina Aktiviteter följa platsantal och antagning eller eventuell reservplats.

Behöver du hjälp med din anmälan?

Skicka ett mail till medlemsansvarig, cathrina.strandberg@gmail.com
Ange helst personnummer så vi hittar rätt person i medlemsregistret och gärna ett
telefonnummer om vi behöver kontakta dig via telefon.

Har du inte tillgång till dator eller mail?

Då finns möjlighet till viss telefonservice, framförallt under vecka 4.

Tider: 24-26 januari, kl 09:00-10:00 på 072-711 21 23, Cathrina Strandberg
(e-post: cathrina.strandberg@gmail.com) och
kl 10:00-11:00 på 070-361 32 27, Margareta Ling (e-post: tillmargaretaling@gmail.com).

Obs! Anmälningar är bindande!