Anmälningsinformation

Så här anmäler du dig

Anmälan sker i första hand via hemsidan www.umse.nu/aktiviteter. Där kan du klicka dig fram till den/de aktiviteter du önskar anmäla dig till.  Anmälan genererar ett automatsvar med information av inbetalning av avgift för de aktiviteter som är avgiftsbelagda. Du kan också via hemsidan/Mina Aktiviteter följa platsantal och antagning eller eventuell reservplats.

Behöver du hjälp med din anmälan?

Maila då din anmälan till medlemsansvarig cathrina.strandberg@gmail.com

Ange namn, personnummer och gärna telefonnummer så att vi hittar rätt person i medlemsregistret.

Har du inte tillgång till dator eller mail?

Då finns möjlighet till viss telefonservice, vi återkommer med tider för detta.