Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter, följa ingångna avtal och för att kunna ge dig bra service. Vi lagrar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i flera fall personnummer samt vilken verksamhet du deltar i.

Personuppgifterna lämnas vidare till statliga, kommunala och regionala bidrags- eller uppdragsgivare när så krävs och det finns stöd i lagen för det.

Uppgifterna kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av Folkuniversitetets verksamhet. Vi använder också vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet.

In English: Personal Data