Kontakt

Styrelse och kontaktpersoner

Nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga av våra
medarbetare.

Ordförande
Peder Alex
pedergoran@outlook.com
070-271 2320
Vice ordförande och sekreterare
Siv Boman
siv.boman@umepost.com
073-024 0619
Kassör
Carin Bergman
carin.be@telia.com
070-353 6520
Studiecirklar
Siv Boman
siv.boman@umepost.com
073-024 0619
Föreläsningar, hemsidan och Fb
Torvald Wictorsson
torvald.wictorsson@gmail.com
070-523 7448
Styrelseledamot, marknadsföring
Jan Johansson
jan@ordpolen.se
070-569 0880
Styrelseledamot, medlemskontakter
Cathrina Strandberg
cathrina.strandberg@gmail.com
070-699 5687
Styrelseledamot
Margareta Ling
m.ling@telia.com
070-361 3227
Styrelseledamot
Monika Stern
monika.stern51@gmail.com
070-595 5137
Styrelseledamot
Anita Malmqvist
anita.malmqvist@umu.se
073-825 8468

Styrelseledamot
Elisabeth Rydh
elisabetrydh100@gmail.com
070-772 5750

Umeå Senioruniversitet

Nygatan 43
903 30 Umeå

Facebook