Program/Anmälan

Nya aktiviteter för hösten 22 är under planering.

Program/Anmälan

Välkommen till nya aktiviteter våren 2022!

Här kommer en presentation av vårens aktiviteter. Det blir en blandning av välkänt utbud av cirklar, föreläsningsserier, fredagsföreläsningar, temadag och någon utflykt, men mycket nytt beträffande innehåll och föreläsare. En och annan överraskning utlovas!

Observera att medlemskap i UMSE är ett villkor för deltagande. Om du inte redan är medlem kommer medlemsavgift att automatiskt läggas till på fakturan vid antagningen till aktiviteten.

Anmälan måste ske till alla aktiviteter, även de som inte är avgiftsbelagda (t ex fredagsföreläsningarna). Vi följer FHM.s rekommendationer beträffande antal i publika arrangemang och beroende på lokal. Det innebär bl a att vi begränsar antalet i t ex aulan och vissa andra lokaler.

Tidpunkter för visning och anmälan på www.umse.nu

Vårens program är synligt på www.umse.nu fr o m 3 januari, men anmälan kan ske först 12 januari 09.00. Programkatalogen skickas ut till medlemmar per post första veckan i  januari.

Anmälningsinformation

Klicka på en aktivitet nedan för att anmäla dig och få mer information om en aktivitet.

Klicka på länken nedan för mer information om hur du anmäler dig.

Anmälningsinformation

Inga aktiviteter eller artiklar hittade