I samarbete med Folkuniversitet

I samarbete med Folkuniversitetet

Umeå Senioruniversitet bedriver verksamhet i samarbete med Folkuniversitetet i Umeå.

Folkuniversitetet är ett studieförbund och bygger på idén att kunskap, förståelse och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi tror på det livslånga lärandet och vill vara en kreativ och utvecklande mötesplats för olika människor. Vi stöttar det fria kunskapssökandet i studiecirklar, vi erbjuder kurser i språk, hantverk, dans m.m. och samverkar också med ett stort antal föreningar. I våra lokaler på Nygatn 43 i Umeå finns också yrkeshögskoleutbildningar och regelbundna föreläsningar av forskare. Vi står fria från religiösa, partipolitiska och kommersiella intressen och har nära samarbete med Umeå universitet.

https://www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/Umea/