Aktuellt

INFO 2021-09-18. Årsmötet

Under ledning av erfarne mötesordföranden Gunnar Lindberg avhölls Umeå Senioruniversitets årsmöte den 15/9. Ett 50-tal deltagare hade samlats i Pettersson Berger-salen, Umeå Folkets Hus, och dessa fick se, höra och tycka till när dagordningens punkter presenterades av Gunnar. Allt flöt på enligt planerna och som sista punkt avtackade Gunnar å medlemmarnas vägnar avgående UMSE-ordföranden Anna-Karin Östling Sjöstrand samt styrelseledamoten Birgitta Bernspång.

Att särskilt notera från valen var att en ny ordförande för UMSE valdes, nämligen Peder Alex, idehistoriker och tidigare kanslichef vid Humanistiska fakulteten, Umu. Som ny styrelseledamot efter Birgitta valdes Anita Malmqvist, mångårig lärare och forskare vid Institutionen för Språkstudier, Umu, och väl känd hos de som deltagit iTysk konversationscirkel vid UMSE. Övriga styrelseledamöter omvaldes eller har mandatperiod till nästa årsmöte.

Årsmötesprotokollet kommer att läggas ut på denna sida när det är justerat.

Efter årsmötet bjöds på underhållning av skådespelaren Hans-Ola Stenlund med inblickar Ernst Rolfs innehållsrika liv på och utanför scenen. Hans-Olov sjöng också några av Ernst Rolfs mest välkända nummer. Mycket populärt och uppskattat!

Vidare att notera är att deltagarantalet till årsmötet var begränsat och därför filmades och direktsändes årsmöte och underhållning via länk till medlemmarna (ligger kvar några veckor för de som titta i efterhand).

Info 2021-09-15. Efter 29/9

Efter styrelsemöte 15/9 har beslut tagits om förändrade möjligheter till anmälan till UMSE.s aktiviteter i höst. Ändringarna grundar sig på regeringens beslut om borttagna restriktitioner för allmänna sammankomster från och med 29/9 2021. Däremot har styrelsen beslutat om vissa krav på anmälan beroende på lokal. I korthet:

Föreläsningar/föreläsningsserier i Aulan, Folkuniversitetet: Max 60 deltagare (tidigare 40). Beträffande fredagsföreläsningarna finns nu ETT anmälningsdatum för hela hösten (bortsett från föreläsningen 1/10), nämligen 29/9. Justeringar beträffande antal deltagare kan även göras beträffande vissa cirklar/föreläsningsserier beroende på lokal. Se i övrigt länken Anmälan.

Info 2021-09-14. Inställd föreläsningsserie

Tyvärr måste vi av familjeskäl ställa in föreläsningsserien Nedslag i jazzhistorien (föreläsare Gunnar Wiklund) med tänkt start 13/10. Ni som anmält er, se info i Mina Aktiviteter.

Snart är vi i gång!

Äntligen! Tänk att det blir en termin igen, i UMSE, med ett program som ger förutsättningar för att träffas! Det känns som en evighet sedan sist. I styrelsen är vi både glada och stolta över att våra medlemmar uppskattat vårens program, som ju var helt digitalt. Faktum är att vi fick nya medlemmar under den perioden; det hade vi inte förväntat oss.

Nu är det alltså dags! Styrelsen har utarbetat ett program som vi hoppas kan kännas spännande och som ger mersmak. Dock följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har maxantal på de olika programdelarna. Viktigaste skillnaden mot tidigare är att alla måste anmäla sig till fredagsföreläsningarna. De är fortfarande kostnadsfria, men vi kan inte fylla aulan utan har bestämt att inte fler än 40 kan få plats där (i vanliga fall ryms 80). Först till kvarn, alltså, och tänk på att fylla raderna från mitten, försök att inte blockera genom att sitta längst ut, på det viset behöver vi inte tränga oss förbi varandra.

Hösten inleds med årsmöte den 15 september, kl 13.30. Då håller vi till i Folkets Hus och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför behöver vi din anmälan så vi ser hur många som kommer.

Varmt välkommen till ett pandemiförsenat årsmöte!!

Årsmöteshandlingar

Förhoppningsvis har tillräckligt många vaccinerat sig inför nästa termin, alltså våren 2022, så att vi då ska vara tillbaka i något slags normaltillstånd. Men till dess, välkommen till en hösttermin att läsa, lära, träffas och trivas!

Anna-Karin Östling Sjöstrand, ordförande (fram till årsmötet!)