Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande: Anna Karin Östling Sjöstrand
070-587 50 54, sjostrand@telia.com

Vice ordförande och sekreterare: Siv Boman
073-024 06 19, siv.boman@umepost.com

Kassör och medlemsärenden: Carin Bergman
070-353 65 20, carin.be@telia.com

Program: Mårten Hägglund
070-539 09 93, hmh@bredband.net

Studiecirklar: Lena Lundström
070-690 61 79, lena.lundstrom@trandansen.se

Hemsidan: Torvald Wictorsson
070-523 74 48, torvald.wictorsson@gmail.com

Styrelseledamot: Jan Johansson
jan@ordpolen.se

Karin Hansson Renberg
karin.hansson.renberg@live.se

Styrelseledamot: Olof Lindberg
olof.lindberg@ume.se

Styrelseledamot: Monika Stern
monika.stern@umeafolketshus.se

Bli medlem

Medlemsavgiften är 200 kr vilket gäller för ett kalenderår och betalas in på
Bankgiro 5312-2024
Glöm inte att ange namn, adress, telefon och ev. e-postadress.

För medlemsfrågor, kontakta Carin Bergman, tel 070-3536520 eller e-post carin.be@telia.com